تعهد کیفیت

تعهد کیفیت :

گروه تولیدی کفش کوهنوردی قارتال در کلیه مراحل تولید از :

تهیه مواد اولیه،

طراحی

دستگاه برس تولیدی کفش کوهنوردی قارتال
دستگاه برش تولیدی کفش کوهنوردی قارتال
تا ساخت محصول نهایی
 رویکرد و جهت گیری اصلی منطبق بودن با استانداردهای جهانی و حفظ کیفیت
کفش کوهنوردی قارتال مدل ساوالان در حال ساخت و پرس
کفش کوهنوردی قارتال مدل ساوالان در حال ساخت و پرس
در راستای رضایت کامل مشتریان و کاربران محصولات قارتال میباشد
کفش کوهنوردی قارتال مدل ساوالان
کفش کوهنوردی قارتال مدل ساوالان

از اینرو گروه تولیدی کفش کوهنوردی قارتال کلیه محصولات تولیدی خود را با ۶ ماه گارانتی به مصرف کنندگان عرضه می دارد.