کفش قارتال : درباره ما

کفش قارتال ؛ گروه تولیدی کفش های کوهنوردی است.

قارتال پس از جمع آوری نظرات و پیشنهادات کوهنوردان حرفه ای طی چندین سال

اقدام به تولید کفش کوهنوردی با در نظر گرفتن فاکتورهای اساسی برای :

راحتی ،

سلامتی ،

کیفیت و

قیمت مناسب برای کوهنوردان ایرانی نموده است.

علت تولید کفش های کوهنوردی توسط این مجموعه :

گران بودن کفش های کوهنوردی خارجی که باعث رو آوردن بعضی از کوهنوردان به کفش های غیر استاندارد که غالبا باعث آسیب دیدن آنها در برنامه های کوهنوردی بوده است.

نکاتی درباره محصولات کفش قارتال :

قیمت کلیه محصولات در کل ایران یکسان می باشد.

مدل ساوالان کفش قارتال
مدل ساوالان ۶۴۵۰۰۰ تومان

 

مدل سهند کفش قارتال
مدل سهند ۴۳۸۰۰۰ تومان