توجه بفرمایین

گارانتی شامل کفش هایی می باشد که دارای لیبل روی جعبه باشند

توجه داشته باشید کفش های بدون لیبل یا لیبل مخدوش شامل گارانتی نمی باشند.

کفش کوهنوردی قارتال
 

پیش از تصمیم به خرید کفش کوهنوردی باید بدانید چه کفشی برای چه کاربردی می خواهید. آیا هدف از خرید، کوهنوردی در کوه های کم ارتفاع، طبیعت گردی و مسیر های ساده است یا برای کوهنوردی در مسیرهای حرفه ای کفش نیاز دارید؟ می خواهید برای تابستان از آن استفاده کنید یا زمستان؟

ما در گروه تولیدی قارتال بدنبال پاسخ به نیازهای مشتری براساس این سئوالات بنیادی هستیم. ضمن اینکه قیمت محصول نهایی را اولویت داده ایم.

برای مثال مدل سهند و کمچی برای ۳ فصل بهار؛ تابستان و پاییز و کوهنوردی در مسیرهای ساده طراحی و تولید شده است. در حالیکه مدل ساوالان برای کوهنوردی در مسیرهای شیب دار و فصل زمستان تولید شده است.

تعهد کیفیت

کیفیت سرلوحه گروه تولیدی کفش کوهنوردی قارتال از طراحی تا ساخت محصول نهایی است.

گارانتی کفش های قارتال

گروه تولیدی کفش کوهنوردی قارتال ارسال کلیه سفارشات به تمام نقاط کشور را انجام می دهد.

تعهد ارسال سریع و ارزان

گروه تولیدی کفش کوهنوردی قارتال ارسال کلیه سفارشات به تمام نقاط کشور را انجام می دهد.