مد نظر داشته باشید کلیه تولیدات قارتال دارای برچسب قیمت روی جعبه بوده و قارتال فروش محصولات خود را به غیر از قیمت مندرج روی برچسب را به هیچ عنوان تایید نمی کند.

لطفا هرگونه تخطی از قیمت فروشگاه های ذکر شده ذیل را به شماره تلفن ۰۴۱۳۶۵۶۸۲۵۰ گزارش نمایید.

لیست نمایندگی های کفش قارتال
0
Your Cart