Əlaqələr

Təkliflər və tənqidlər verməklə Qartala dırmanma ayaqqabılarının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqda kömək edin.

Poçt ünvanı

Traktor zavodundan sonra NEZ-ə çatmayıb, Səfa körfəzi, 3 nömrəli lövhə

Poçt kodu

5197815136